Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Augustów, dnia 1 sierpnia 2019 r.

GKRiOŚ.6220.7.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2019 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji mebli „METRO” wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 717/17 położonej w Augustowie przy ulicy Usługowej.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-08-01

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-08-01