Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Augustów, dnia 29 kwietnia 2019 r.

GKRiOŚ.6220.3.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie i instalacji następujących maszyn: zrobotyzowane stanowisko spawalnicze, prasa krawędziowa, tokarka uniwersalna, nożyce gilotynowe, stanowisko do cięcia wodą, frezarka uniwersalna, stanowisko do elektropolerowania i anodowania, stanowisko do kontroli szczelności zbiorników certyfikowanych na działce o numerze ewidencyjnym 3960/2 przy ulicy Wypusty, obręb 3.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-04-26

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-04-29

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-04-29