Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej.

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 20 listopada 2008 r. /czwartek/ o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) realizacji w 2009 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie,

b) odmowy usunięcia naruszenia prawa.

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-11-19

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-11-18