Decyzja środowiskowa

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

1

2

Zakres przedmiotowy decyzji / postanowienia *

Określenie warunków realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa ul. Ogrodowej w Augustwie”

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 7624-12/08

4

Data wydania

2008.08.28

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie*

Burmistrz Miasta Augustów

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie* dotyczy

Gmina Miasto Augustów

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia*

1

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. nr 1

9

Informacja, czy decyzja / postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu sprawy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-08-28

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-08-28