Obwieszczenie

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -19/07 Data: 2008.01.16

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w postępowaniu administracyjnym

na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska

informuję

że w dniu 16.01.2008 r. zostało wydane postanowienie w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ul. Kwaśnej w Augustowie na działkach o nr ew: 1929, 3243, 3199, 3198, 3043, 2945, 2439/3, 2956 obręb geodezyjny nr 2


W postanowieniu odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższego przedsięwzięcia.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Augustowie.

Burmistrz Miasta

Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-16

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-01-16