Obwieszczenie

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -19/08 Data: 2008.01.31

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

informuję

że w dniu 31.01.2008 r. Burmistrz Miasta Augustów zwrócił się do Starosty Augustowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o uzgodnienie w trybie art. 106 kpa warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie ul. Kwaśnej w Augustowie na działkach o nr ew: 1929, 3243, 3199, 3198, 3043, 2945, 2439/3, 2956 obręb geodezyjny nr 2

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Powiatowy zarząd Dróg w Augustowie.

Burmistrz Miasta

Augustów

Strony postępowania mogą na etapie uzgadniania decyzji środowiskowej brać czynny udział w postępowaniu, wnosić swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie uzgadnianej decyzji w siedzibie Starosty Augustowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-02-01

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-02-01