obwieszczenie o likalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 położonej na działce nr 996/2 przy ul. Tartacznej w Augustowie o salę gimnastyczną z łącznikiem zawierającym pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą: przyłączem energetycznym na działce nr 996/1 i przyłączem kanalizacji deszczowej na działce nr 1027 /ul. Tartaczna/ .

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-04-25

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-04-25