obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Nr AGP-7331B/12/07 w związku z planowaną budową linii światłowodowej w relacji Augustów - Żarnowo I na działkach o numerach ewidencyjnych 340, 366, 368/1, 367, 369, 390, 391/1, 391/2, 386, 394, 423, 424/3, 424/2, 424/1, 425, 426, 430, 338 ,75 i 441 położonych w Augustowie obręb I oraz na działkach o numerach 429, 631/2, 680, 633, 634 i 672 położonych w gminie Augustów, obręb Żarnowo I,

Z przedmiotową decyzja można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-10

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-01-10