obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej „APB” nr 5-0583 do stacji transformatorowej „Bema” nr 5-0451 na terenie działek położonych przy ul. Tytoniowej, Komunalnej i Ułanów Krechowieckich w Augustowie o numerach geodezyjnych: 1151/4, 1151/3, 1151/2, 1151/1, 1142, 1131, 1140, 1138/2, 1138/1, 1137, 1133, 869 i 880/2.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 13.02.2008 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-02-05

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-02-05