obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzja odmawiająca o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod projektowaną stację gazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz ze stacją redukcyjną, kotłownią i nawanialnią na działce o numerze ewidencyjnym 603 położonej obręb I w Augustowie.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Wasilewska

Wprowadzający: Wioletta Wasilewska

Data modyfikacji: 2008-02-18

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-02-18