obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 położonej na działce nr 996/2 przy ul. Tartacznej w Augustowie o salę gimnastyczną z łącznikiem zawierającym pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą: przyłączem energetycznym na działce nr 996/1 i przyłączem kanalizacji deszczowej na działce nr 1027 /ul. Tartaczna/ .

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 27.02.2008r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-02-19

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-02-19