obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod projektowaną sieć gazową średniego ciśnienia wraz z przyłączami. Inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 535/2, 606, 605, 591, 75, 536, 672 obręb I, 1152/34, 323, 330, 5011/2, 362, 324, 318, 5009/1 obręb IV, 671, 610/1, 575/7, 670, 668, 641, 680, 578/4, 578/3, 672, 575/10, 575/9, 640, 737, 638/3, 632 /632/1 i 632/2/, 611 obręb Żarnowo I.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 28.04.2008 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-04-18

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-04-18