obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta informuje, iż projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Nr AGP-7331B/7/08 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, przebiegającą przez działki: 535/2, 606, 605,591, 75, 536, obręb I w Augustowie, 1152/34, 5010/1, 323, 330, 5011/2, 362, 324, 318, 5009/1, obręb IV w Augustowie, 610/1, 574, 575/7, 670, 668, 641, 680, 578/4, 672, 575/10, 575/9, 640, 637, 638, 632, 611 i 671 obręb Żarnowo I został wysłany do uzgodnień z następującymi organami:

- Wojewoda Podlaski

- Lasy Państwowe

- GDDKiA, oddz. w Białymstoku

- Marszałek Województwa Podlaskiego

- Starosta Powiatu Augustowskiego

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-07-07

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-07-07