obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Nr AGP-7331B/9/08 w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji deszczowej i linii energetycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Augustowie”.

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 849, 3620, 3621, 3674/7 i częściowo na działkach o numerach ewidencyjnych : 3622, 3452, 3615/11, 3615/12, 3615/14, 3674/4, 3635, 3623/1, 3627, 3628, 834, 3631, 3632, 3633 i 3634

Z przedmiotową decyzja można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-07-16

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-07-16