obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuj, iż została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nr AGP7331B/11/08w związku z planowaną budową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami .Inwestycja przebiegać będzie przez działki nr : 766/11, 766/10, 766/6, 766/9, 766/7, 766/8, 4077/19, 4077/4 4077/6, 4077/20, 4077/18 , 4077/3,4984

Informuję iż przedmiotową decyzją można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Augustowie , ul.3 Maja nr 60 pok.27

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Wasilewska

Wprowadzający: Wioletta Wasilewska

Data modyfikacji: 2008-09-03

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-09-03