obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta informuje, iż została wydana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AGP-7331B/12/08 na budowę linii energetycznej kablowej wraz ze złączami kablowymi i przyłączami do budynków oraz demontaż linii napowietrznej nn i linii kablowej SN-20KV na działkach o numerach ewidencyjnych: 3702, 3695/14, 3695/23, 3695/15, 3695/35, 3687, 3695/21, 3671, 3668/1, 3668/2, 3669/1, 3669/2, 3670/3, 3665 położonych przy ul. Chreptowicza w Augustowie.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok.nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-11-21

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-11-21