obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Nr AGP-7331B/10/08 w związku z planowaną budową osiedlowej sieci cieplnej w ul. Łaziennej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Łaziennej, Szkolnej, Kwaśnej i Raginisa. Inwestycja przebiegać będzie przez działki o numerach ewidencyjnych: 3091/12, 3105, 3112, 3111, 3126, 3128, 3131, 3133/1, 3133/2, 3110, 3125/1, 3124/1, 3123, 3100, 3099, 3116, 3117, 3118, 3097, 3096 , 3094, 3095, 3114/1, 3043.

Z przedmiotową decyzja można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-07-17

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-07-17