Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -15/08 Data: 2008.09.09

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej w postępowaniu administracyjnym

Na podstawie 49 kpa w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska

zawiadamiam strony

że w dniu 09.09.2008 r. zostało wydana decyzja środowiskowa w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie budynku istniejącej krajalni tytoniu znajdującej się przy ulicy Tytoniowej 16, działka nr ew. 1152/34 obręb 4 w Augustowie, woj. podlaskie.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest British-American Tobacco Polska S.A. ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów

Z dokumentacją zebraną w powyższej sprawie i treścią decyzji można zapoznać się w pok. nr 1 Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

Burmistrz Miasta

Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-09-09

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-09-09