Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Augustów,

Augustów, 2008.11.25

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta Augustów informuje , że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 zamieszczona została informacja o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-usługowego na halę demontażu oraz budowie budynku biurowo-handlowo-socjalnego i hali warsztatowo-magazynowej, zlokalizowanego w Augustowie, przy ul. Wypusty 7 na działkach o numerach geodezyjnych 4002/4, 4002/13, 4002/14, 4002/15, oraz na części działki 4002/3

Przedmiotowa decyzja została wydana w dniu 25 listopada 2008 r. przez Burmistrza Miasta Augustów.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-11-25