Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienia decyzji

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -15/08 Data: 2008.08.08

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 49 kpa w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska

zawiadamiam strony

że w dniu 08.08.2008 r. Burmistrz Miasta Augustów zwrócił się do Starosty Augustowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o uzgodnienie w trybie art. 106 kpa warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku istniejącej krajalni tytoniu znajdującej się przy ulicy Tytoniowej 16, działka nr ew. 1152/34 obręb 4 w Augustowie, woj. podlaskie.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest British-American Tobacco Polska S.A. ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów

Z dokumentacją zebraną w powyższej sprawie można zapoznać się w pok. nr 1 Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60

Burmistrz Miasta

Augustów

Strony postępowania mogą na etapie uzgadniania decyzji środowiskowej brać czynny udział w postępowaniu, wnosić swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie uzgadnianej decyzji w siedzibie Starosty Augustowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-08-08

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-08-08