ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu

Augustów,

Augustów, 2008.09.30

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów informuje , że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stacji przeładunkowej odpadów w sąsiedztwie składowiska w m. Augustów na działce nr ew. 708/2 obręb 1

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość składania uwag
i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do dnia 21.10.2008 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(pokój nr 1)

Jednocześnie zostanie udostępniony do wglądu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-09-30

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-09-30