Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji RM

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w związku z koniecznością:

- zaopiniowania projektów uchwał w sprawach stanowiących porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej,

- omówienia sprawy podatku rolnego i podatku leśnego na 2009 r.,

- zaopiniowania projektu budżetu miasta na 2009 rok,

- wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM z Komisją ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM odbędzie się 2 grudnia 2008 r. (wtorek) o godz. 8.00;

- wspólne posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisją Uzdrowiskową RM odbędzie się 3 grudnia 2008 r. (środa) o godz. 8.00;

- wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM odbędzie się 4 grudnia 2008 r. (czwartek) o godz. 8.00.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-11-28

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-11-28