Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 17 grudnia 2008 r. /środa/ o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie omówienie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Górny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-12-15

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-12-15