OGŁOSZENIE O SESJI RM

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 26 września 2008 r. /piątek/ o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja dyrektora MPEC „GIGA” w Augustowie dotycząca odpowiedzi na interpelację radnego Pana Ryszarda Piskorza, złożoną na sesji Rady w dniu 7 lipca 2008 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2008 rok,

b) opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych na terenie miasta Augustowa,

c) opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym w Augustowie,

d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny,

e) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

f) upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

g) ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Augustowa,

h) zlecenia przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej miasta.

7. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w I półroczu 2008 r.”.

8. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza.

9. Informacja Burmistrza Miasta o sytuacji w spółkach miejskich po przebytych walnych zgromadzeniach.

10.Odpowiedzi na interpelacje.

11.Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji RM z 7.07.2008 r.

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-09-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-09-22