OGŁOSZENIE O SESJI RM

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 5 grudnia 2008 r. /piątek/ o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wytypowania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie,

b) przyjęcia „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa”,

c) zmian budżetu miasta na 2008 r.,

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

e) ustalenia cen za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta Augustowa,

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

h) zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2009 rok.

7. Rozpatrzenie wniosku radnego p.Zbigniewa Huszczy w sprawie rady programowej „Przeglądu Augustowskiego” (Zbigniew Huszcza, Eliza Ramut, Leszek Czokajło, Bogdan Dyjuk, Tadeusz Wierzbicki, Anna Urban).

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Przyjęcie protokołów z obrad XXVI sesji RM z 7.11.2008 r. oraz XXVII sesji RM z 20.11.2008 r.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-11-28

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-11-28