Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Augustów,

Augustów, 2008.09.01

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów informuje , że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-usługowego na halę demontażu oraz budowie budynku biurowo-handlowo-socjalnego i hali warsztatowo-magazynowej, zlokalizowanego w Augustowie, przy ul. Wypusty 7 na działkach o numerach geodezyjnych 4002/4, 4002/13, 4002/14, 4002/15, oraz na części działki 4002/3

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość składania uwag
i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 22 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Jednocześnie zostanie udostępniony do wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-09-01

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-09-01