OGOSZENIE O SESJI RM

Termin ważności strony 2008-04-16

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 21 kwietnia 2008 r. /poniedziałek/ o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) obsadzenia wygasłego mandatu z listy Nr 18 KWW Augustowskie Porozumienie Samorządowe - złożenie ślubowania przez radną Annę Marię Szałwińską;

b) zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,

c) zmian w składzie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie,

d) zmiany w uchwale Rady Miasta Augustów w sprawie wytypowania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie,

e) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Niemen”,

f) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przystąpienia miasta Augustowa do Augustowskiej Organizacji Turystycznej oraz wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania miasta w tej organizacji,

g) ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Augustowa,

h) zmian budżetu miasta na 2008 r.,

i) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,

j) ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Augustowa,

k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów obejmującej istniejące ośrodki wypoczynkowe położone w dzielnicy zwanej „Borki I”.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji RM z 26.03.2008 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-04-16

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-04-16