STYPENDIA SOCJALNE

Do dnia 15 września każdego roku szkolnego należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wnioski składają do 15 września u pedagoga szkolnego; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do dnia 15 września do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1; słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Alicja Kaczmarczyk

Data publikacji: 2008-08-29