wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

6

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Decyzja środowiskowa -budowa w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie Centrum Sportów Wodnych i Rekreacji, dz. nr ew. 30/1 obręb 4 przy ul. Zarzecze 1 w Augustowie .

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 7624- 19/08

4

Data złożenia

2008.07.18

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie ul. Zarzecze 1,
16-300 Augustów

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Zgodnie z ustawą

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Augustów

8

Miejsce przechowania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie , Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. nr 1, tel. 087 6434218

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-07-21

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-07-21