obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2009-12-09
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

na przebudowę sieci cieplnej na działce o numerze ewidencyjnym 3695/15 ( ul. Jarzębinowa ) położonej w Augustowie, obręb III.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać do dnia 09.12.2009r się w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-11-26

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2009-11-26