Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Augustów,

Augustów, 2009.06.12

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia , że w dniu 27 maja 2009 r. na wniosek Gminy Miasta Augustów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego w ramach projektu „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”, położonego na działce o numerze geodezyjnym 10/1 w dzielnicy Zarzecze w Augustowie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-06-12

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2009-06-12