Obwieszczenie o wydaniu postępowania

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -5/09 Data: 2009.07.07

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 07.07.2009 r. Burmistrz Miasta Augustów wydał postanowienie w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie

Burmistrz Miasta Augustów postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2009-07-07