Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji RM

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 7 grudnia 2009 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z Komisją Uzdrowiskową RM.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

4. Informacja o zasadach naliczania w 2010 r. podatków rolnego i leśnego.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia prądu”.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

8. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Augustowa na 2010 rok.

Przewodniczący Przewodniczący

Komisji Uzdrowiskowej RM Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa

/Stanisław Sokołowski/ i Komunalizacji Mienia RM

/Dariusz Górny/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2009-11-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2009-11-30