Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu
10 grudnia 2009 r. /czwartek / o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2009 rok;

b) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie;

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną;

f) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”;

g) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia prądu”;

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa;

i) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;

j) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;

k) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 15 w budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 7/;

l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. mjr Henryka Sucharskiego 4/;

m) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 7/;

n) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 15 w budynku przy ul. Przemysłowej 1A/;

o) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 31 w budynku przy ul. Przemysłowej 1A/;

p) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 6 przy
ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1/;

r) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. 29 Listopada 14/;

s) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny /lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 7/;

t) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.

6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2009 rok.

7. Przyjęcie informacji o stanie oświaty w Augustowie przekazanej Radzie Miejskiej w dniu 30 października 2009 r.

8. Przyjęcie strategii marki i promocji miasta Augustowa na lata 2010 – 2015.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10.Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej z 30 października 2009 r.

11.Zapytania i wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2009-12-03

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2009-12-03