obwieszcenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2010-12-22
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nr AGP-7331B/5/10 dla inwestycji, polegającej na przebudowie przepustu w m. Augustów na drodze krajowej nr 16 na odcinku Augustów - Gr. Państwa na części działki o numerze ewidencyjnym 4381

Z przedmiotową decyzją można zapoznać do dnia 22.12.2010r się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2010-12-08

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2010-12-08