obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta informuje, iż projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AGP-7331B/5/10 w związku z przebudową przepustu na drodze krajowej nr 16 na odc. Augustów - Gr. Państwa na części działki o numerze ewidencyjnym 4381, został wysłany do uzgodnień z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2010-11-24

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2010-11-24