obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2010-12-30
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nr AGP-7331B/6/10 dla inwestycji, polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami i złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych: 3635, 3634, 3633, 3632, 3631, 834, 3629, 3674/6, 3674/4, 3622, 849, 3615/12, 3621, 3452 położonych w Augustowie, obręb III (ul. Ogrodowa) oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego na demontaż linii kablowej nN-0,4kV.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać do dnia 30.12.2010r się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2010-12-14

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2010-12-14