Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej w Augustowie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) głosowanie,

c) ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

kadencji 2006-2010

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2010-11-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2010-11-30