obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Augustów, 23.12.2011

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia , że w dniu 22 grudnia 2011 r. na wniosek Krzysztofa i Bogumiły Milewskich zam. ul. Turystyczna 5 D, 16-300 Augustów została wydana decyzja umarzająca postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie budynku pod usługi turystyczne przy ul. Turystycznej 5 D w Augustowie, działka nr ew. 4001/2

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-12-23

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2011-12-23