obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2011-12-27
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie linii napowietrznych i kablowych SN i nN, stacji transformatorowej SN/nN i przyłączy kablowych wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 90, 81/2, 5080/1 i 5081/3 położonych w Augustowie -Swobodzie, obręb VII.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się do dnia 27.12.2011r w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-12-13

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2011-12-13