obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2011-06-09
NR AGP-7331/A/58/03/04

NR AGP.6733.3.2011

Augustów, dnia 01.06.2011r.

Zgodnie z art. 61 par. 4 k.p.a. zawiadamiam, iż w dniu 27.05.2011r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz przyłączami i złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych : 4961, 4768/1, 3537/1, 3534/1, 3532/1, 3529, 3533/1, 3532/3, 3532/4, 3535, 4982, 3536 i 3537/2 położonych przy ul. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza, obręb III oraz na działce o numerze ewidencyjnym 2202/1 (ul. Woj.Polskiego) -obręb II.

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 /siedmiu/ dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok .nr 27/.

Do wiadomości:

Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy.

Strony postępowania w sprawie AGP.6733.3.2011

  1. PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Białymstoku,15-950 Białystok,

ul. Elektryczna nr 13

2. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, 20-340 Lublin, ul. Garbarska nr 21A

3. Kozłowski Tomasz, 16-300 Augustów, ul. Woj.Polskiego nr 37a

4. Judycka Teresa Bogumiła, 16-300 Augustów, ul. Kościelna nr 42

5. Lotkowska Halina Anna, 16-400 Suwałki, ul. Witosa nr 2 m 21

6. Pigiel Jadwiga, 16-300 Augustów, ul. Woj.Polskiego nr 41

7. Wiśniewski Adam i Monika, 16-300 Augustów, ul. Woj.Polskiego nr 39

8. Spółdzielnia Mieszkaniowa, 16-300 Augustów, ul. Hoża nr 4

9. Starostwo Powiatowe, 16-300 Augustów, ul. 3 Maja nr 29

10. Powiatowy Zarząd Dróg, 16-300 Augustów, ul. Woj.Polskiego nr 54

11. Gmina Miasto Augustów

12. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-06-01

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2011-06-01