Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Termin ważności strony 2011-11-15
Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 24.10.2011r. do 14.11.2011r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka Nr 230 o pow.3, 5488 ha położona w Augustowie - Kolonie,

- zabudowana nieruchomość o pow.900 m kw stanowiąca część działki Nr 10/1 położonej w Augustowie przy ul.Zarzecze,

- działka Nr 2299/3 o pow.1113 m kw położona w Augustowie przy ul.Wojska Polskiego,

- grunt o pow.54 m kw stanowiący część działki Nr 3091/3 położonej w Augustowie przy ul.Raginisa,

- grunt o pow.130 m kw stanowiący część działki Nr 1368 położonej w Augustowie przy ul.Malinowej,

- grunt o pow.244 m kw stanowiący działkę Nr 3104 położoną w Augustowie przy ul.Łaziennej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-10-24

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2011-10-24