Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży

Termin ważności strony 2012-01-06
Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 14.12.2011r. do 04.01.2012r. wykaz nieruchomości przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow.35 m kw stanowiący część działki Nr 4605 położonej w Augustowie przy ul.Rosiczkowej,

2) do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 16 położony w Augustowie przy ul.Przemysłowej 1a wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 21 położony w Augustowie przy ul.29 Listopada 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-12-14

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2011-12-14