Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Termin ważności strony 2011-09-09
Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 09.08.2011r. do 30.08.2011r. wykaz nieruchomości przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka Nr 1542/7 o pow.808 m kw położona w Augustowie przy ul.Nadrzecznej,

- działka Nr 2851/1 o pow.787 m kw położona w Augustowie przy ul.Nadrzecznej,

- działka Nr 1540/4 o pow.856 m kw położona w Augustowie przy ul.Nadrzecznej,

- lokal o pow.79, 50 m kw położony w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 44,

2) do przedłużenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:

- działka Nr 2172 o pow.1087 m kw położona w Augustowie przy ul.Rajgrodzkiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-08-09

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2011-08-09