Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddnia w dzierżawę

Termin ważności strony 2011-06-10
Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 18.05.2011r. do 08.06.2011r. wykaz nieruchomości przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow.196 m kw stanowiący działkę Nr 558/1 położoną w Augustowie przy ul.Kanałowej,

- grunt o pow.84 m kw stanowiący działkę Nr 1247 położoną w Augustowie przy ul.Jabłoniowej,

- grunt o pow.149 m kw stanowiący działkę Nr 1246 położoną w Augustowie przy ul.Jabłoniowej,

- grunt o pow.100 m kw stanowiący część działki Nr 4560/8 położonej w Augustowie przy ul.Bluszczowej,

- grunt o pow.54 m kw stanowiący działkę Nr 1320/3 położoną w Augustowie przy Wrzosowej,

- grunt o pow.41 m kw stanowiący działkę Nr 1320/4 położoną w Augustowie przy ul.Wrzosowej,

- grunt o pow.20 m kw stanowiący część działki Nr 3619/2 położonej w Augustowie przy ul.3 Maja,

- grunt o pow.3, 1533 ha stanowiący działkę Nr 513 położoną w Augustowie - Kolonie,,

- nieruchomość oznaczoną Nr 1249 o pow.62 m kw położoną w Augustowie przy ul.Tartacznej,

- nieruchomość oznaczoną Nr 1250 o pow.63 m kw położoną w Augustowie przy ul.Tartacznej,

2) do oddania w dzierżawę na okres 1 roku:

- grunt o pow.280 m kw stanowiący część działki Nr 2842/2 położonej w Augustowie przy ul.Nadbrzeżnej,

3) do oddania w dzierżawę na okres od 01.08.2011r. do 30.09.2013r.:

- lokal o pow.7, 50 m kw położony w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 44,

- lokal o pow.11, 30 m kw położony w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 44,

- lokal o pow.8, 00 m kw położony w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 44,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-05-18

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2011-05-18