Głoszenie o posiedzeniu Kom. Budżetu i Fin. RM i Kom. ds. Rodziny... w dniu 27.11.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu
28 listopada 2012 r. /środa/ o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie
i Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Przewodnicząca Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM Komisji ds. Rodziny, Edukacji,

Bożenna Ziemak i Spraw Społecznych RM

/Anna Maria Szałwińska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-11-28

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2012-11-28