obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

GKR i OŚ. 6220.8.2012.TP Augustów, 17.04.2012

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia , że w dniu 17 kwietnia 2012 r. na wniosek BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły została wydana decyzja umarzająca postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne znajdującego się na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 708/1, 708/2, 709, 710 obręb 1 przy ul. Wojska Polskiego w Augustowie

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-04-17

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2012-04-17