Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) informuję, iż na wniosek Zenona Stachowskiego - DROMOST Sp. z o.o., działającego w imieniu GDDKiA, oddz. w Białymstoku, w dniu 03.12.2012r wznawia się postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie mostu przez Rzekę Turówka na drodze krajowej nr 16 w km 334+605.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-12-03

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2012-12-03