Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 08.01.2013r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie mostu przez Rzekę Turówka na drodze krajowej Nr 16 w km 334+605 oraz budowie drogi tymczasowej towarzyszącej tej inwestycji. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 75, 441/1, 444, 338 i 429 położonych w Augustowie, obręb 1.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się do dnia 23.01.2013r w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2013-01-08

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2013-01-08