Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta informuje, iż projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AGP.6733.1.2013 w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach o numerach ewidencyjnych: 197, 192, 193, 222, 213, 75, 243, 215/1 215/2 i 214 położonych w Augustowie - obręb 1, w dniu 23.01.2013r został wysłany do uzgodnień z: Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2013-01-24